Forskning

Mine forskningsinteresser er:

  • Design af digitale læremidler
  • Brugerdrevne designprocesser
  • Læreprocesser
  • Digital didaktik
  • Udvikling af kurser og uddannelser
  • Univeristetspædagogik
  • Tangibles, robotsystemer, smartphones, tablets
  • E-læring
  • Fysisk digital interaktion
  • Design-based Research