Undervisning

Pædagogisk grundsyn: Deltagelse og refleksion
Jeg underviser primært ingeniørstuderende. Mit grundsyn på undervisningspædagogik tager udgangspunkt i aktiv handlen og deltagelse (Schön, 1983)(Wenger, 1998). De studerende lærer primært ved at deltage. Deltagelse kan foregå i form af dialog med undervisere, medstuderende eller f.eks. interessenter i studenterprojekter. Derudover kan deltagelse f.eks. foregå ved i praksis at gennemføre ingeniørmæssige designprocesser, hvor de studerende udvikler digitale prototyper til brug i fremtidens samfund. Aktiv deltagelse i faglige fællesskaber på universitetet fremmer de studerendes socialisering i ingeniørprofessionen.

Den aktive deltagelse og handlen understøttes af refleksion. De studerende reflekterer f.eks. over de projekter de udvikler, imens de udvikler dem. Men det er også vigtigt at få de studerende til retrospektivt at reflektere over, hvordan de kan forbedre og optimere udviklingsprocessen og produktet. Schön (1983, 2001) deler refleksion op i refleksion–i-handling, hvor viden, erfaring og intuition glider sammen, imens der handles. Og refleksion-over-handling, som er den efterfølgende refleksion over en proces, der er hændt og dens eventuelle konsekvenser.

Når jeg tilrettelægger min undervisning overvejer jeg altid, hvordan kan jeg nu sætte de studerende i sving, og hvordan jeg kan få dem til at reflektere.

Undervisningserfaring
Jeg har undervist siden slutningen af 90’erne. I første omgang underviste jeg datamatikere og informatikassistenter, dengang underviste jeg primært i operativsystemer, datakommunikation og programmering. Siden 2002 har jeg undervist ingeniørstuderende på Syddansk Universitet, det har primært været IKT-ingeniør-, robotteknologi- og lærings- og oplevelsesteknologistuderende. I begyndelsen underviste jeg særligt i kurser som datakommunikation, IT-sikkerhed og programmering. Efterhånden udviklede jeg en særlig interesse for leg, læring og interaktion i samspil med teknologi. Dette afspejles i nedenstående kurser, som jeg har undervist i de seneste tre år:

• XI-GD1-U1-1-F12: Game Design
• OB-GP-GM-E11: Grundlæggende programmering gamemaker
• OB-HR-U1-1-F12: Hardware og robotteknologi (til interaktiv brug)
• OB-UC-U1-1-E10: Udvikling af Computerspil (portefølje og projekt)
• OB-ISL-U1-1-F12: Udvikling af intelligente systemer til læring (portefølje og projekt)
• OB-IDS-U1-1-E11: Udvikling af interaktive, digitale systemer til mennesker (portefølje og projekt)
• F-EIT5-U01-1-E10: Experts in Teams

Derudover er jeg bi-vejleder for i ph.d.-projekt med titlen: Human-Robot Learning in Danish Public Schools.

Udvikling af kurser og programmer
Jeg har været faglig tovholder på udvikling af civilingeniøruddannelsen lærings- og oplevelsesteknologi.
Derudover har jeg f.eks. udviklet kurset gamedesign og spilprogrammering.

Jeg har desuden deltaget i udviklingen af et tværfagligt kursus i lærings- og rehabiliteringsteknologi, hvor studerende fra ingeniør-, lærer-, pædagog-, fysio- og ergoterapeutstuderende udvikler koncepter for fremtidens velfærdsteknologi (Majgaard, 2010). Dette kursus kører som den del af Eksperts in Teams.

Pædagogisk uddannelse
I 2011 afsluttede jeg min phd-uddannelse i læring og robotsystemer. Denne afhandling havde netop fokus på læreprocesser i samspil med robotteknologi. Derudover var der fokus på inddragelse af brugere i designprocessen af robotlæremidler.

I 2007 afsluttede jeg en masteruddannelse i IKT og læring. På denne uddannelse forbandt vi undervisning, teori om læring og IKT.
Disse to uddannelser har i særlig grad medvirket til at skærpe og udvikle min interesse for, hvordan man lærer, imens man deltager aktivt i lære- og designprocesser med teknologi som omdrejningspunkt.

Derudover har jeg gennemført pædagogikum, som er en slags praktisk og teoretisk grundkursus i universitetspædagogik.
Som fundament for disse mere tværfaglige uddannelser har jeg en uddannelse som elektroingeniør.

Artikler om læreprocesser i forbindelse med undervisning og teknologi
Pedersen, J. B., Andersen, S. , & Majgaard, G. (2012). Design of Trigonometry Apps for Vocational Education. IASTED International Conference. HCI. (accepteret)
Majgaard, G. (2012). Tre modeller om Robotter og læring. Teknologier i professioner: – et bidrag til en ny professionsforståelse (indsendt)
Majgaard, G. (2012). Abstract: Learning Processes and Robotic Systems, – design of educational tools and learning processes using robotic media and using children as co‐designers. Designs for Learning Stockholm University, Department of didactic sciences and early childhood education, Didaktik Design, Sweden (ISSN 1654-7608). (accepteret)
Majgaard, G., Nielsen, J. , & Misfeldt, M. (2012). The Learning Potentials of Number Blocks. Towards Learning and Instruction in Web 3.0. Advances in Cognitive and Educational Psychology (s. 289-302). link
Majgaard, G. (2012). Design af computerspil i undervisningen: Fra indfødt spiller til reflekteret designer. Læring og Medier (indsendt)
Majgaard, G., Misfeldt, M., & Nielsen, J. (2011). How Design-based Research, Action Research and Interaction Design Contributes to the Development of Designs for Learning. Designs for Learning. (dfl april 2012)
Majgaard, G. (2011). Læreprocesser og robotsystemer: Design af læremidler og læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere. Phd-afhandling
Majgaard, G. (2010). Robotteknologi og leg som arena for tværfagligt samarbejde. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 42-58.
Larsen, L. J., & Majgaard, G. (2010). Pervasive Technology in the Classroom. Global Learn Asia Pacific 2010: Global Conference on Learning and Technology Association for the Advancement of Computing in Education.
Majgaard, G. (2010). Design based action research in the world of robot technology and learning. The Third IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning: DIGITAL 2010 (s. 85-92). IEEE Press.
Majgaard, G., Nielsen, J., & Misfeldt, M. (2010). Robot Technology and Numbers in the Classroom. Cognition and Exploratory Learning CELDA 2010 (s. 231-234). International Association for Development, IADIS.
Majgaard, G. (2009). The Playground in the Classroom – Fractions and Robot Technology. Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (s. 10-17). International Association for Development, IADIS. pdf
Majgaard, G. , & Thisted, A. (2009). Motivation og refleksion i e-learning: En begrebslig ramme. Konnerup, U., & Riis, M. (red.), IKT og læring: reflekteret praksis (s. 81-100). AUC: Aalborg Universitetsforlag.