Forskning og kontakt

Mine forskningsinteresser er blandt andet design af digitale læremidler; brugerdrevne designprocesser, læreprocesser, didaktik understøttet med teknologi og nye teknologier fx robotter, VR og AR

Se mine publikationer her: publikationer

Gunver Majgaard
Lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Tlf. +4524667446
Fax + 45 6615 7697
E-mail gum @ mmmi.sdu.dk
Web http://www.sdu.dk/ansat/gum.aspx
Adr. Campusvej 55, 5230 Odense M

Mine forskningsinteresser  i bullet form:

 • Design af digitale læremidler
 • Brugerdrevne designprocesser
 • Læreprocesser
 • Digital didaktik
 • Udvikling af kurser og uddannelser
 • Univeristetspædagogik
 • Tangibles, robotsystemer, smartphones, tablets
 • E-læring
 • Fysisk digital interaktion
 • Design-based Research
 • Mixed Reality (VR og AR)
 • Digital dannelse med fokus på design

For tiden er jeg interessseret i begrebet digital dannelse.

Der er mange forskellige forståelser af digital dannelse, som ofte tænkes som en delmængde af det 21-århunderes kompetencer. Digital dannelse omfatter bla. vidende, design-tænkende, reflekterede og kritiske bruger af digital teknologi:

 • Den reflekterende og kritiske bruger af digital teknologi, der forstår de uskrevne regler på de sociale medier, forstår at udvælge troværdige digitale kilder og som kreativt og innovativt anvender digitale tekst- og multimedieværktøjer (Lankshear og Knobel, 2008).
 • Produktion af digitale multimedie prototyper fremmer den digital dannelse (Buckingham, 2015).
 • Den teknologisk vidende bruger, som der tænker som en problemløsende designer af nye teknologier (Gee, 2005).

Denne design-tænkende bruger forstår hvordan en computer tænker, som det foldes ud i det om sig gribende begreb computational thinking. Brennan og Resnick (2012) beskriver computational thinking med udgangspunkt i datalogiske begreber og robotteknologisk konstruktionisme (Papert, 1980). De beskriver hvad og hvordan børn lærer når de udvikler digitale simulationer og spil i Scratch.

Konkret præsenterer Brennan og Resnick (2012) tre vinkler på computational thinking: praksisser, begreber og perspektiver:

 1.  Programmeringspraksisser som omhandler den måde man lærer at arbejde på når man udvikler digitale systemer, herunder iterativ udvikling, test and fejlfinding, genbrug and tilpasning af egne og andres digitale artefakter, og generaliseringer og abstraktion af begreber;
 2. Programmeringsbegreber herunder sekvenser, løkker, parallelisme, tilstandsmaskiner, betingelser, logiske operatorer og data.
 3. Resultatet af at arbejde efter de nye praksisser og med de nye begreber udvikler den lærende designerens perspektiv som producent og skabende hvor den lærende bliver en del af et nyt praksisfællesskab mellem designere og kritisk tænkning.

Den kritiske tænkning får et nyt perspektiv, idet den lærende nu tænker mere som en designer, som kan forstille sig fx hvordan man kan ændre og tilpasse hverdagens og fremtidens digitale produkter.

I praksis prøver jeg at omsætte begrebet digital dannelse i praksis igennem to kurser på Askov højskole Game design og Robotter og VR se linket

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskning og kontakt