Forskning

Mine forskningsinteresser er:
• Design af digitale læremidler
• Brugerdrevne designprocesser
• Læreprocesser
• Design af didaktik understøttet med teknologi
• Tangibles, robotsystemer, smartphones, tablets
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.